projekt nr -

-. Oświetlamy ekologicznie Osiedle Unii Europejskiej.


Zdjęcie do projektu Oświetlamy ekologicznie Osiedle Unii Europejskiej.

Lokalizacja projektu

Ulice Austriacka, Duńska, Maltańska oraz Włoska.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup i montaż ulicznych lamp solarnych LED na nieoświetlonych ulicach Osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż na terenie osiedla UE ulicznych lamp oświetleniowych w technologii solarnej (w ilości ok 16 sztuk) w miejscach gdzie nie ma ani wybudowanych finalnie dróg ani oświetlenia. Na dzień dzisiejszy montaż obejmował by ulice Austriacką, Duńską, Maltańską oraz Włoską.  Dokładną lokalizację lamp przedstawi załączona mapa poglądowa osiedla. Projekt ten ma poparcie ZDIT i został on wstępnie omówiony i zaaprobowany przez dział oświetlenia ulic ZDiT.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki