projekt nr 5

5. Instalacja Lamp Solarno-Hybrydowych przy ul. Bartłomieja, Bonifacego, Pankracego & Serwacego.


Lokalizacja projektu

Pas drogowy przy ul. Bartłomieja, Bonifacego, Pankracego & Serwacego.

Skrócony opis

Instalacja sześciu lamp solarno-hybrydowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ulic Bartłomieja, Bonifacego, Pankracego & Serwacego.

Opis projektu

W ramach projektu ma zostać zrealizowana dokumentacja projektowa, zakup sześciu lamp solarno-hybrydowych, przygotowanie terenu pod montaż lamp solarno-hybrydowych oraz montaż lamp solarno-hybrydowych przy ul. Bartłomieja, Bonifacego, Pankracego & Serwacego.

Poniżej propozycja lamp solarno-hybrydowych:
1. Słup ośmiokątny jednolity
2. Moc LED regulowana w zakresie od 20 do 60 Wat
3. Panel o mocy od 300 do 320 Wat
4. Turbina wiatrowa od 300 do 400 Wat
5. Akumulator żelowy głębokiego rozładowania od 120 do 150 AH
6. Fundament

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach