projekt nr -

-. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr. 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie


realizacja projektu

Lokalizacja projektu

Obręb 2, działka 104

Skrócony opis

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie  w urządzenia wielofunkcyjne dla dzieci do zabawy we wspinanie i inne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zapewniające dziecku wysiłek fizyczny, który przekłada się na jego rozwój motoryczny, doskonalenie zręczności oraz sprawności. Plac zabaw będzie ogólnodostępny dla wszystkich dzieci i rodzin z dziećmi.    

Opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia wielofunkcyjne na plac zabaw dla dzieci: belka-równoważnia, huśtawka 3D, sprężynowiec-bujak, wieża ze zjeżdżalnia dla dzieci, tablica kredowa, dwa kwiatki, ścianka funkcyjna, piaskownica, domek z liczydłem, karuzela z kierownicą. Przewidziane są również dwie ławki i dwa kosze na śmieci.
Projekt zakłada przygotowanie podłoża - koryto piaskowe w kształcie prostokąta pod urządzenia dla dzieci. W kolejnym etapie zostaną zamontowane wymienione urządzenia. Następnie bezpośrednio na trawie zostaną ulokowane: belka – równoważnia, sprężynowiec-bujak, dwie ławki, dwa kosze na śmieci, tablica kredowa oraz kwiatki. Belka i bujak znajdować się będzie również w górnej części placu zabaw. Wszystkie produkty, które będą zakupione w ramach projektu będą posiadały stosowne certyfikaty i atesty. Urządzenia te będą podlegały gwarancji w okresie do 2-10 lat.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki