projekt nr 4

4. Budowa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w Parku Naturalnym przy ul. Pigwowej


Lokalizacja projektu

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Koszalin w obrębie ewidencyjnym nr 29 dz. nr 474/39

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę dwóch urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w tworzonym Parku Naturalnym. Zaplanowane urządzenia to zestawy do zabaw zręcznościowych, polegających na bezpieczniej, niskiej wspinaczce. Dodatkowo przewidujemy przygotowanie bezpiecznego podłoża pod urządzeniami z piasku oraz montaż w ich pobliży latarni parkowych wraz z ławkami i stolikami.

Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się realizację instalacji dwóch urządzeni do rekreacji dla dzieci i młodzieży w tworzonym Parku Naturalnym przy ul, Pigwowej. Planowane urządzenia spełniają najwyższe standardy oraz posiadają niezbędne certyfikaty. Montaż urządzeń przewidziany jest na dwóch dużych polanach rekreacyjnych. W pobliży urządzeń przewiduje się montaż latarni parkowych, ławek, stolików oraz koszy na nieczystości.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1konserwacja urządzeń 2 000 zł
2koszt energii elektrycznej 2 400 zł
3sprzątnie 2 200 zł
Łącznie: 6 600 zł