projekt nr 11

11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.


Lokalizacja projektu

Teren należący do Szkoły Podstawowej nr 6 w Koszalinie imienia Narodowego Święta Niepodległości, przy ul. Gnieźnieńskiej 3, 75-736 Koszalin. Działka nr 131, obręb 0026.

Skrócony opis

Szkoła Podstawowa nr 6 aktualnie nie posiada odpowiedniej infrastruktury sportowej. W związku z tym proponuję wybudować przy szkole boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną poliuretanową. Boisko będzie dostępne dla uczniów szkoły w czasie zajęć oraz dla mieszkańców Koszalina
poza lekcjami

Opis projektu

Szkoła Podstawowa nr 6 aktualnie nie posiada odpowiedniej infrastruktury sportowej dla dzieci szkolnych jak i dla innych mieszkańców Koszalina. Dysponuje za to dużym obszarem terenu, który właściwie zagospodarowany, mógłby służyć wielu mieszkańcom. Teren jest głównie porośnięty trawą, a utwardzone fragmenty są w stanie uniemożliwiającym użytkowanie. W związku z tym proponuję wybudować przy szkole boisko wielofunkcyjne o powierzchni 924 m2 i wymiarach 42 m x 22 m do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz w siatkówkę, z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną poliuretanową. Proponowaną lokalizację boiska oraz organizację powierzchni boiska przedstawiłem w załączniku nr 1 do niniejszego formularza. Boisko musi być wyposażone w: 4 kosze do koszykówki, 2 bramki do piłki ręcznej, demontowalne słupki i siatkę do siatkówki oraz 2 piłkochwyty za bramkami.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty bieżących remontów, konserwacji2 000 zł