projekt nr 8

8. Utwardzenie ciągu pieszego od muru obronnego do "zebry" - przejścia pieszego przez ul. Podgrodzie przy muzeum


Lokalizacja projektu

dojście piesze od murów obronnych do "zebry" - przejścia pieszych przez jezdnię ul. Podgrodzie przy muzeum.

Skrócony opis

ciąg pieszy wydeptany w trawniku przed murem obronnym (byłym) miasta (jak w p. 1)

Opis projektu

ścieżka wydeptana w trawniku - w okresie mokrym - pełna błota - jest to skrót do do przejścia do "z" miasta + załącznik

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach