projekt nr 2

2. Nowe Miejskie Boisko Sportowe


Lokalizacja projektu

Nieruchomość należąca do Gminy Miasto Koszalin, znajdująca się przy adresie - Jabłoniowa 23, Obręb nr 28, dz. nr 269/18

Skrócony opis

Celem projektu jest utworzenie boiska sportowego o wymiarach 30m x 60m z nawierzchni sztucznej, w miejscu dawnego boiska. Nowe boisko znacznie wzbogaci ofertę sportowo-rekreacyjną Miasta i pozwoli na prowadzanie treningów, zajęć sportowych, organizację zawodów, rozgrywek, imprez kulturalnych, wystaw i targów. Przy planowanym boisku znajduje się oświetlenie, duży parking, trybuny i place zabaw.

Opis projektu

Proponowane boisko o wymiarach 30 metrów na 60 metrów, ma spełniać wszelkie normy i atesty sportowe zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. Obecnie w tym miejscu znajduję dawna płyta boiska trawiastego nie nadająca się do użytku, Nowe boisko zlokalizowane na terenie szkoły podstawowej nr 3, przy ul. Jabłoniowej 23 spowoduje znaczące zwiększenie się oferty sportowo - rekreacyjnej Miasta. Zostanie wykonana pełna podbudowa według norm i certyfikatów, ułożona sztuczna nawierzchnia wypełniona nasypem. Zostaną zamontowane nowe bramki. Teren przylegający do boiska pozwala na swobodną rekreację, jest duży parking oraz oświetlenie.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzątanie 5 000 zł
2konserwacja bramek 3 000 zł
Łącznie: 8 000 zł