projekt nr 15

15. bezpieczne zatoczki dla pojazdów przy ul. Jabłoniowej


Lokalizacja projektu

Miejscem realizacji projektu jest pas zieleni wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jabłoniowej, nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Koszalin, znajdująca się w obrębie ewidencyjnym nr 28. działka nr 612.  

Skrócony opis

proponujemy budowę dwóch zatoczek dla pojazdów rodziców odprowadzających dzieci do SP 3 oraz Przedszkola nr 34 przy ul. Jabłoniowej. Całkowita długość zatoczek to 100m, pozwoli to na jednoczesny, krótkotrwały postój dla 25 pojazdów, znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz udrożni ruch pojazdów i pieszych w okolicach Sp3 w godzinach porannych i popołudniowych.

Opis projektu

Przy ul. Jabłoniowej wzdłuż ogrodzenia szkoły istnieje możliwość zbudowania w miejscu istniejącego pasa zieleni, zatoczek dla samochodów. Proponujemy by powstały dwie zatoczki o szerokości 3m, pierwsza bliżej ul. Zielonej o długości 40m, druga bliżej wejścia do szkoły o długości 60m. Zatoczki proponujemy zbudować z kostki o grubości 8mm, a dla bezpieczeństwa od strony chodnika, proponujemy zakończenie wysokimi krawężnikami. Całość inwestycji pozwoli na utworzenie miejsc tymczasowego parkowania dla 25 pojazdów, przy szkole do której uczęszcza ponad 800 uczniów oraz 50 dzieci do oddziału Przedszkola nr 34 przy Jabłoniowej.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1sprzątanie, odśnieżanie 3 000 zł