projekt nr 2

2. Koncepcja odtworzenia dawnej osady rybackiej Lubiatowo


Lokalizacja projektu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własności Gminy Miasta Koszalin, obr. ew. nr 4, działka nr 56

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu należącego do Miasta, pod kątem odtworzenia dawnej osady Rybackiej Lubiatowo, z uwzględnieniem materiałów, dokumentów archiwalnych i muzealnych, znajdujących się w zasobach Muzeum, Archiwum Państwowego oraz w zasobach Urzędu Miejskiego w Koszalinie  

Opis projektu

Głównym zadaniem projektu jest powstanie spójnej koncepcji stworzenia / odwzorowania dawnej osady Rybackiej Lubiatowo w odniesieniu do danych historycznych i archiwalnych, które są ogólnie dostępne. Efektem prac, ma być koncepcja zagospodarowania terenu z uwzględnieniem powstania takich budynków jak; zagroda rybacka, świetlica edukacyjna, studnia, replika łodzi rybackiej, spichlerz, kaplica, młyn, wędzarnia oraz pomieszczenia socjalne i parking. Całość koncepcji z odwzorowaniem dawnego stylu zabudowy.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach