projekt nr 1

1. Naprawa i rozbudowa miejskiego wybiegu dla psów.


Lokalizacja projektu

Istniejący już wybieg dla psów między ulicą Rzeczną, Stawisińskiego i Racławicką (teren po dawnym targowisku).

Skrócony opis

Planuje się poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu zwierząt korzystających z wybiegu. Zostaną wymienione furtki oraz naprawiona istniejąca siatka za pomocą leśnej. Na wybiegu zamontowane zostaną dodatkowe urządzenia do zabawy. Wybieg doposażony zostanie w ławki, śmietniki, oświetlenie i altany. Dodatkowo zostanie wydzielone miejsce dla małych psów poprzez przegrodzenie istniejącego placu.

Opis projektu

Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa zwierząt, które korzystają z wybiegu. Istniejące ogrodzenie zostanie wyposażone w siatkę leśną wkopaną w grunt. Furtki zostaną wymienione. Przez przegrodzenie istniejącego placu powstaną dwa wybiegi: dla małych i dla dużych psów. Nowe ogrodzenie wyposażone będzie w śluzę z wejściem na oba wybiegi oraz bramę techniczną. Wybiegi będą doposażone w urządzenia do zabawy: dwa tunele i dwie hopki oraz w elementy małej architektury: dwie ławki, 6 koszy na śmieci i dwie altany. Cały teren zostanie oświetlony czterema lampami. Poprawiony zostanie także regulamin korzystania z psiego wybiegu (z codziennych obserwacji wynika, że wiele osób nie wie, jak należy zachowywać się w miejscu, w którym przebywają obce zwierzęta).

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opróżnianie koszy na śmieci2 400 zł
2Drobne naprawy2 000 zł
3Inne2 000 zł
Łącznie: 6 400 zł