projekt nr 1

1. Połączenie drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy A. Zientarskiego z ul. Traugutta


Lokalizacja projektu

Koszalin ul. A. Zientarskiego nr 46; droga dla pieszych i rowerów; obok parkingu sklepu Bodzio od strony północnej. Nr działki 1506/2

Skrócony opis

Droga dla pieszych i rowerów dł. 14,50 m, szerokość drogi 4,5 m to 65,25 m2. My mieszkańcy ul. A. Zientarskiego prosimy o dokończenie drogi dla pieszych i rowerów i połączenie jej z ul. Traugutta. Nie musielibyśmy chodzić po trawnikach. DO niedawna korzystaliśmy z prywatnej drogi sklepu Bodzio. teraz ta droga zagrodzona jest łańcuchami.

Opis projektu

Droga dla pieszych i rowerów rozpoczyna się przy głównej ul. A. Zientarskiego, a kończy się nagle przy bloku 4,6 na ul. A. Zientarskiego. Szerokość drogi taka sama jak już istniejącej, zbudowana z polbruku ujętego w krawężniki.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach