projekt nr 3

3. Utwardzenie parkingu przy ulicy Jana Baczewskiego 2-4a


Lokalizacja projektu

parking przy ulicy Jana Baczewskiego 2-4a

Skrócony opis

Projekt polega za utwardzeniu istniejącego, ale rozjeżdżonego
parkingu przy ulicy Jana Baczewskiego wzdłuż bloku 2-4 a.

Opis projektu

W ramach projektu należy obecny pas ziemi (oznaczony trzema znakami informacyjnymi D-18 miejsce parkingowe) wykorytować.
Po wybraniu ziemi, wypełnić warstwą żwiru, a następnie kruszywem frakcji 2-16 i utwardzić teren zagęszczarką.
Znaki D-18 i istniejące oświetlenie pozostawić bez zmian !

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach