projekt nr 4

4. "Chrońmy naszą planetę - zakup koszy do segregacji odpadów dla koszalińskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych


Lokalizacja projektu

Kosze na odpady w budynkach koszalińskich szkół i przedszkoli:
V Liceum Ogólnokształcące ul. Jedności 9;  Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Franciszkańska 102 ;   Zespół Szkół nr 8 ul. Morska 108;    Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Chopina 41;    Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Pawła II 17;    Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Podgórna 45;   Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Podgórna 55;   Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Wojska Polskiego 36;   Przedszkole nr 34  ul. J. Bema 9;
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna u. Morska 43

Skrócony opis

Celem projektu jest edukacja ekologiczna społeczności szkolnej i przedszkolnej. Ważnym argumentem przemawiającym za segregację odpadów jest ochrona środowiska naturalnego. Upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów będzie przekładała się na propagowanie konkretnych zachowań.

Opis projektu

Zadaniem każdej szkoły i przedszkola jest kształcenie i wychowanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem -  "Myśleć globalnie - działać lokalnie". Każda szkoła i przedszkole w ramach projektu otrzyma zestawy koszy do segregacji odpadów, które znajdą się w budynkach szkół i przedszkoli.
Odpady produkowane każdego dnia to doskonałe źródło tzw. surowców wtórnych, które można wykorzystać ponownie.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach