projekt nr 5

5. Jak przeskoczyć fose?


Lokalizacja projektu

dz. nr 647/1, 647/2, 647/4, obręb 0020

Skrócony opis

Jak przeskoczyć fosę? Projekt dotyczy obszaru położonego w Śródmieściu Koszalina, w którym niegdyś przepływała fosa wokół murów obronnych miasta i dotyczy remontu nawierzchni chodników, wykonanie nowych chodników oraz remont schodów w Centrum miasta Koszalina.

Opis projektu

Jak przeskoczyć fosę? Projekt dotyczy obszaru położonego w Śródmieściu Koszalina, w którym niegdyś przepływała fosa wokół murów obronnych miasta. Obecnie stan schodów i chodników w tym miejscu wymaga nie lada wysiłku, aby pokonać go bez przeszkód i ryzyka kontuzji. Projekt przewiduje zatem remont nawierzchni bądź wykonanie nowych chodników, a także poprawę stanu schodów. Stopnie prowadzące od ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego wzdłuż murów obronnych są bowiem w tragicznym stanie technicznym, a ich użytkowanie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu osób. Materiały, z których są wykonane, mają wiele ubytków, a poręcz przy schodach nie spełnia warunków zapewniających ich prawidłowe użytkowanie. Ciąg pieszy - chodnik, od ulicy Grunwaldzkiej w stronę ww. schodów jest również w fatalnym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu. Korzystający z jednego z większych parkingów w centrum miasta zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej, którzy są jednocześnie częstymi użytkownikami tych ciągów komunikacyjnych, wydeptali dodatkowe ścieżki, które należy utwardzić, aby mogli swobodnie poruszać się między parkingiem a centrum miasta. W okolicy zlokalizowane są jeszcze jedne schody prowadzące od ul. Bogusława II w stronę parkingu, które również wymagają remontu oraz wykonania od nich utwardzenia - chodnika. Wyżej wymienione prace należy uzupełnić o elementy małej architektury - kosze na śmieci i psie odchody. Teren jest niezwykle urokliwy, bowiem znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków. Wymaga on zatem szczególnej dbałości o jego estetykę, zważywszy, że jest to jeden z nielicznych w Koszalinie obszarów pokazujących jego historię.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach