projekt nr 1

1. wymiana chodnika


Lokalizacja projektu

Bałtycka 9-33  działka 153/1    obręb 15

Skrócony opis

wymiana chodnika w ciągu komunikacyjnym przy ulicy 9-33

Opis projektu

wymiana chodnika z elementów betonowych wzdłuż bloku Bałtycka 9-33 , o długości 160 m i szerokości 2m.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach