projekt nr 1

1. Przebudowa nawierzchni wielofunkcyjnego boiska usytuowanego w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. gen. Władysława Sikorskiego


Lokalizacja projektu

Nieruchomość gruntowa, zagospodarowana oznaczona w ewidencji gruntów działkami nr 90/30, 90/29, 90/32 w obrębie ewidencyjnym nr 15 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w teren rekreacyjno - sportowy, w skład którego wchodzi miedzy innymi boisko wielofunkcyjne o powierzchni około 560 m2.

Skrócony opis

Działki nr 90/30, 90/29, 90/32 w obrębie nr 15 przy ul. gen. W. Sikorskiego, na których znajduje się kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, oddany do użytku w dwóch etapach w latach 2015-2016. W kompleksie tym znajduje się m.in. wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią wątpliwej jakości typu EPDM  (pęknięcia, dziury na znacznej jego powierzchni). Wymiana nawierzchni na bardziej wytrzymałą typu COURTY.

Opis projektu

Boisko o pow. 560m2 znajduje się w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. gen. Władysława Sikorskiego Jego nawierzchnia jest wykonana z wątpliwej jakości  materiału jakim jest EPDM. Przez okres 4 lat intensywnego użytkowania tego obiektu, z powodu licznych pęknięć i  wielu dziur w nawierzchni dla bezpieczeństwa użytkowników został zamknięty przez Zarząd Dróg i Transportu. Ponieważ administrator tego obiektu jakim jest  ZDiT w Koszalinie nie posiada w budżecie  środków finansowych, aby doprowadzić nawierzchnię tego obiektu do bezpiecznej używalności, a także wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców tej części Osiedla, składamy  projekt przebudowy nawierzchni tego boiska.
Poniższe dane techniczne i cenowe zostały skonsultowane z pracownikiem Działu Infrastruktury Technicznej ZDiT w Koszalinie.
Według wstępnej wyceny, szacunkowy koszt całkowity, to kwota około 113 tys. złotych brutto. Na powyższą kwotę składa się:
- zlecenie ekspertyzy istniejącego podłoża pod nawierzchnię boiska oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- zerwanie istniejącej nawierzchni typu EPDM, przygotowanie istniejącego podłoża pod nową nawierzchnię, poprzez jej wyrównanie i nadanie odpowiednich spadków,
- położenie nowej nawierzchni typu COUTRY.
Pomoc z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego znacznie przyspieszy przebudowę nawierzchni boiska, a co za tym idzie oddanie w 2021 roku do użytkowania mieszkańcom obiektu sportowego wchodzącego w skład kompleksu rekreacyjno-sportowego.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przegląd serwisowy nawierzchni typu COURTY w ramach gwarancji0 zł
2Sprzątanie (ZDiT ryczałt)900 zł
3Roczny kosz opróżniania koszy na śmieci (100 zł do ryczałtu) 100 zł
Łącznie: 1 000 zł