projekt nr 1

1. Remont chodnika przy budynku od strony podwórza Konstytucji 3go Maja 11,13


Lokalizacja projektu

Konstytucji 3go Maja 11,13
nr działki 208/4 208/13

Skrócony opis

Remont chodnika wzdłuż budynku Konstytucji 3go Maja 11,13 od strony podwórza wraz z dojściem do śmietnika.

Opis projektu

Zerwanie płytek starego chodnika ułożenie obrzeży chodnikowych oraz nowych płytek.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach