projekt nr 1

1. Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz Jana Pawła II 8-8c.


Lokalizacja projektu

Klomby położone wzdłuż budynków przy ul. Jana Pawła II 2-2c dz. nr 14/11 obr 16 oraz Jana Pawła II 8-8c dz. nr 14/7 obr 16

Skrócony opis

Projekt zakłada rewitalizację obecnie zaniedbanych terenów zielonych położonych przed budynkami przy ul. J.Pawła II 2-2c,8-8c. Obejmuje modernizację klombów, zastosowanie odpowiedniej kompozycji zieleni zróżnicowanej pod względem formy, koloru i gatunku, wytwarzającą kontrast ze sztywną zabudową, rekultywację trawników i montaż elementów małej architektury, tj. koszy na śmieci, stojaków na rowery.

Opis projektu

Projekt zakłada renowację terenów zielonych usytuowanych bezpośrednio przed wejściami do budynków przy ul. Jana Pawła II 2-2c, 8-8c. Szkic sytuacyjny stanowi załącznik nr 1.
Projekt obejmuje:
Jana Pawła 8-8c – klomby 1, 2, 3, 4- zgodnie ze szkicem sytuacyjnym załącznik nr 1:
1. Oczyszczenie, naprawa klombów i kostki ażur.
2. Usunięcie istniejących roślin, uzupełnienie ziemi wewnątrz palisad, wykonanie nasadzeń roślin karłowych mieszanych i bylin.
3. Usunięcie nadmiaru ziemi z trawników, nawiezienie humusu i ułożenie trawników z rolki.
4. Wykonanie 2 miejsc utwardzonych ( przy klombie nr 3 i 4) pod montaż stojaków na rowery.
5. Montaż 2 szt. koszy na śmieci.
Jana Pawła 2-2c – klomby 5, 6, 7, 8  - zgodnie ze szkicem sytuacyjnym załącznik nr 1:
1. Oczyszczenie, naprawa palisad betonowych i dostosowanie do ustawienia stojaków na rowery przy klombie nr  5 i 7.
2. Usunięcie części roślin, wykonanie nowych nasadzeń, ułożenie maty ochronnej i obsypanie grysem.
3. Uzupełnienie nasadzeń roślin wg propozycji:
- klomb (5) usunięcie dziurawca, mahonii, pięciornika, irgi - nasadzenie trzmieliny szczepionej;
- klomb  (6) usunięcie ognika, tawuły, pięciornika i bzu, uformowanie i pielęgnacja cisu, wiązu i jałowca oraz nasadzenie magnolii penduli;
- klomb (7) usunięcie tawuły, ligustra i irgi, przesadzenie i uformowanie wiązu, pielęgnacja i uformowanie cyprysika lawsona, nasadzenie magnolii penduli;
- klomb (8) usunięcie tawuły, forsycji, pięciornika i trzmieliny, formowanie i pielęgnacja cyprysików lawsona.
4. Wykonanie 2 miejsc utwardzonych ( przy klombie nr 3 i 4) pod montaż stojaków na rowery.
5. Montaż 2 szt. koszy na śmieci.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach