projekt nr 1

1. Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan


Lokalizacja projektu

Plac zabaw Wulkan, ul. Wańkowicza dz. 21/69

Skrócony opis

Projekt zakłada zamontowanie  urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz zamontowanie stojaka na rowery

Opis projektu

Projekt zakłada zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w niezagospodarowanej części placu zabaw Wulkan znajdującego się przy ulicy Melchiora Wańkowicza na działce21/69. Ponadto planuje się zamontowanie stojaka do rowerów oraz równoważni dla dzieci. Na części wspomnianego placu zostały zainstalowane urządzenia sfinansowane w 2012 roku przez Radę Osiedla Wańkowicza, ale brak odpowiednich funduszy uniemożliwił kontynuację rozpoczętego zagospodarowywania.                      Stąd bierze się nazwa dokończenie zagospodarowania.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach