projekt nr 6

6. 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczniejszy Koszalin


Lokalizacja projektu

Miejsca na terenie Koszalina skupiające większe skupiska ludzkie tj. targowiska, placówki edukacyjne, urzędy, centra handlowe, dworce, placówki kultury, osiedla, przystanki i autobusy MZK. Przewidujemy także przeznaczyć jeden defibrylator AED do bezpłatnego wypożyczenia dla organizatorów wydarzeń publicznych. Każdy Punkt Życia z defibrylatorem AED byłby zawsze dostępny 24/7 bez jakichkolwiek ograniczeń.

Skrócony opis

Rozmieszczenie 40 Punktów Życia, czyli defibrylatorów AED w miejscach publicznych dostępnych 24/7 w Koszalinie w taki sposób, aby poprawić ich dostępność oraz umożliwić świadkom zatrzymania krążenia skuteczne działanie w celu ratowania ludzkiego życia. Celem projektu jest także zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Koszalin poprzez cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Koszalin poprzez rozmieszczenie na terenie miasta 40 Punktów Życia, czyli miejsc gdzie każdy będzie mógł znaleźć defibrylator AED dostępny 24/7. Użycie defibrylatora AED w niektórych przypadkach jest jedyną skuteczną metodą umożliwiającą uratowanie ludzkiego życia!

Wytypowane miejsca na lokalizację Punktów Życia to większe skupiska ludzkie tj. targowiska, placówki edukacyjne, urzędy, centra handlowe, dworce, placówki kultury, osiedla, przystanki i autobusy MZK. Przewidujemy także przeznaczyć jeden defibrylator AED do bezpłatnego wypożyczenia dla organizatorów wydarzeń publicznych. Każdy Punkt Życia z defibrylatorem AED byłby zawsze dostępny 24/7 bez jakichkolwiek ograniczeń.

Celem projektu jest także cykl szkoleń mieszkańców z użycia defibrylatorów AED oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uważamy, że świadoma edukacja i zapobieganie są lepszym rozwiązaniem, niż brak reakcji, strach i niewiedza, która w wielu przypadkach może skutkować brakiem udzielenia pierwszej pomocy i potencjalną śmiercią osoby potrzebującej. Bezpłatne szkolenia polegałyby na cyklicznych spotkaniach dla wszystkich chętnych.

Dodatkowym elementem projektu będzie oznakowanie miejskich ulic oraz dróg prowadzących do defibrylatorów AED.

Projekt zakłada także 5 letnie utrzymanie zakupionych defibrylatorów AED (m.in. wymiana elektrod po ich użyciu) oraz podłączenie ich do systemu informatycznego, gdzie stan gotowości oraz lokalizację każdego defibrylatora AED będzie można sprawdzić, a dyspozytor za każdym razem otrzyma także powiadomienie gdy ktoś użyje defibrylator AED.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach