projekt nr 2

2. Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i siłowni na ul.Bałtyckiej.Rozbudowa monitoringu.


Lokalizacja projektu

Osiedle Bałtycka 35-51, Bałtycka 9-33

Skrócony opis

Wytyczenie zatoczek postojowych przy budynku Bałtycka 9-33,wytyczenie miejsc parkingowych, ogrodzenie siłowni, doposażenie placu zabaw,nawierzchnia tartanowa placu zabaw, rozbudowa systemu monitoringu,2 lampy solarne na placu zabaw,2 nowe śmietniki.

Opis projektu

Ze względu na dużą ilość samochodów i brak miejsc parkingowych oraz bardzo duże nasilenie ruchu na ulicy Bałtyckiej proponujemy wytyczenie zatoczek postojowych po drugiej stronie parkingu od strony starej osłony śmietnikowej do klatki  przy budynku Bałtycka 33.Wytyczenie miejsc postojowych na parkingu przy budynku Bałtycka 35-51.Proponujemy rozbudowę istniejącego systemu monitoringu przy budynku Bałtycka 35-51 po przez montaż dwóch kamer na placu zabaw i siłowni ze względu na bezpieczeństwo oraz aby nie dochodziło do prób wandalizmu. Proponujemy również montaż 2 lamp solarnych na placu zabaw i siłowni. Montaż ogrodzenia siłowni i połączenie siłowni z placem zabaw aby powstał bezpieczny kompleks sportowo zabawowy.Proponujemy doposażenie placu zabaw o dwa urządzenia zabawowe stół do pink ponga oraz zabawki do wspinaczki dla dzieci, 2 śmietników.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach