projekt nr 1

1. Remont chodnika przy ulicy Chrzanowskiego 11-17


Lokalizacja projektu

Chodnik przy ul Chrzanowskiego 11-17. Działka 41, obręb 16

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych wzdłuż budynków przy ul. Chrzanowskiego 11-17

Opis projektu

Wymiana zużytej nawierzchni chodnika z płytek betonowych oraz krawężników wzdłuż budynku Chrzanowskiego 11-17 . Zakres robót na odcinku od skrzyżowania ulic Krzyżanowskiego 22 i Chrzanowskiego 11 wzdłuż budynku Chrzanowskiego 11-17 do ulicy Wąwozowej.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach