projekt nr 7

7. Budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego


Lokalizacja projektu

Ulica Doroszewskiego, pas zieleni na wysokości Wąwozów Grabowych po stronie budynków mieszkalnych.
Działka nr 48/5 obręb 16

Skrócony opis

Wykonanie zatoczek parkingowych wzdłuż ulicy Doroszewskiego

Opis projektu

Wykonanie zatoczek parkingowych wraz z wymianą nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej(chodnik istniejący przy projektowanej zatoce parkingowej).
Dokumentacja projektowa dotycząca tego zadania została już wykonana przez Radę Osiedla i jest w posiadaniu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach