projekt nr 1

1. Wybieg dla psów na osiedlu Unii Europejskiej


Lokalizacja projektu

Realizacja projektu na działce wskazanej w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego: obręb 12, działka 4/1. Najlepiej, aby umiejscowienie wybiegu na tej działce było bliskie ulicy Brytyjskiej, ze względu na brak odpowiedniej drogi w tym miejscu. Droga po opadach jest bardzo trudna do przejścia. Projekt zakłada wielkość wybiegu na 70m x 40m jest to połowa wielkości Miejskiego Wybiegu. Obszar na mapie zaznaczony poglądowo i bez skali. Kolejne propozycje lokalizacji to: obręb 12 działka nr 5/3 albo wydzielona część działki 9/29.

Skrócony opis

Chciałbym zaproponować stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli. Lokalizacja obiektu: wskazana w ubiegłorocznej edycji, działka 4/1. Ideą wybiegu dla psów jest stworzenie miejsca, gdzie psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca korzystając z pełni swojej swobody.

Opis projektu

Wybieg dla psów to ogrodzony teren może być częściowo zadrzewiony o nawierzchni pokrytej darnią. Wyposażony w urządzenia do psich sportów, ławki dla opiekunów psów, samozamykająca się bramką przy wejściu (podwójna) oraz tablica z regulaminem korzystania z wybiegu. Na placu zainstalowane będą dystrybutory z woreczkami i kosze na psie odchody. Proponowane rozwiązanie nie wymaga szczególnych przygotowań. Aby wybieg spełniał swoją rolę należy zachować jedynie niezbyt wymagające kryteria: - ogrodzenie z siatki z zamykaną furtką (koniecznie podwójną) - tor agility (kilka przeszkód) - kosze na nieczystości - regulamin korzystania z wybiegu - ławki - przygotowanie terenu (wykoszenie traw, wyrównanie terenu, ewentualne obsianie trawą).
Projekt zakłada wielkość wybiegu na 70m x 40m jest to mniej więcej połowa wybiegu Miejskiego. W załączniku przedstawiam, w skali, elementy jakie miałyby się znaleźć w realizacji wybiegu tzn. dwie ławki, tablica z regulaminem, kosz na psie odchody i śmieci, kładka do agility, stół agility, stacjonata do agility. Oczywiście jest to tylko poglądowy projekt.
Istotnym elementem wybiegu jest wejście na jego teren, musi być koniecznie podwójna furtka.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach