projekt nr 1

1. Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi POD KASZTANEM


strefa rekreacji

Lokalizacja projektu

Teren przy Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Koszalinie

Skrócony opis

Modernizacja ogrodu przedszkolnego/ terenu leżącego w obrębie przedszkola w celu
wszechstronnego rozwoju dzieci w strefach: rekreacyjna, sportowa, kreatywna, sensoryczna.

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację i organizację ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 10
im. Misia Uszatka na terenie osiedla Nowobramskie, z podziałem na strefy edukacyjno-rozwojowe:

1. Rekreacyjna - doposażenie w urządzenia i sprzęty służące do zabawy i wypoczynku dzieci i rodziców, m.in. ławki, zestawy zabawowe, hamaki, przeplotnie etc. Obecnie na terenie rośnie
tylko drzewo-kasztan. Wymiana nawierzchni na solidną i wytrzymałą trawę przeznaczoną na trawniki na placach zabaw.
2. Sportowa - zakup ścieżek do balansowania, zewnętrznego sprzętu sportowego.
3. Kreatywna - urządzenie i wyposażenie kącików twórczych, stoliki, gry edukacyjne, mini wertykalne ogrody.
4. Sensoryczna - budowa ścieżek sensorycznych, pozwalających dzieciom na poznawanie świata wszystkimi zmysłami (dotyk, węch, słuch, smak, wzrok)
5. Projekt obejmuje także wymianę betonowej osłony śmietnikowej oraz starej nawierzchni, budowa nowych trawników, nowe nasadzenia.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki