projekt nr 1

1. Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków


Lokalizacja projektu

Działka drogowa nr 153/1 obręb 0051 Koszalin.

Skrócony opis

Projekt polega na ułożeniu płyt  "jumbo" na całej nieutwardzonej długości  ulicy Goździków od miejsca połączenia z istniejącymi drogowymi płytami betonowymi do skrzyżowania z ulicą  Magnolii na długości ok. 600 m.

Opis projektu

Ulica Goździków ma częściowo utwardzoną powierzchnię na wjeździe od ulicy Paproci, pozostała cześć ulicy stanowiąca jedną z głównych dróg dojazdowych dla mieszkańców osiedla Raduszka posiada nawierzchnię  ziemną, w której pod wpływem opadów  tworzą się dziury i wyboje co w znacznym stopniu uniemożliwia przejazd szczególnie samochodom osobowym. Dziury powstają głównie w wyniku opadów atmosferycznych. Wyrównywanie nawierzchni przez ZDiT odbywa się z reguły dwa razy w roku i zdarza się często, że zaraz potem występują opady i bardzo szybko powstają nowe dziury. Ponadto droga jest rozjeżdżana przez samochody - śmieciarki.
Projekt zakłada wykonanie podbudowy pod planowaną nawierzchnię, ułożeniu "toru" z płyt "jumbo" typu ciężkiego o  wymiarach 100x75x12,5 cm położonych wzdłuż i wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami i wzdłuż brzegów kruszywem. Planowana szerokość nawierzchni to 3,5 m, z czego 1,5 m  stanowią płyty jumbo, pozostałą część, tj. 2 m stanowi kruszywo. Tak więc koszt  1 metra planowanej drogi to koszt dwóch płyt typu ciężkiego jumbo oraz  ok. 0,1 m3 kruszywa  plus wykonawstwo. Ulica Goździków jest prosta na całej długości, co nie powinno sprawiać specjalnych utrudnień dla wykonawcy robót, a co za tym idzie powodować niespodziewane zwiększenie kosztów. Koszt brutto wykonania 1mb utwardzenia w tej technologii 114000/600 = 190 zł/mb. Podobny rząd wielkości miało utwardzenie ul. Bławatków, z tym,że tam przebieg był pod górkę i jest kilka łuków, a więc było trudniejsze do wykonania.
W celu obniżenia kosztów możliwe jest użycie płyt jumbo pochodzących z demontażu lecz w dobrym stanie technicznym.
Całość powinna być  realizowana przez wykonawcę w formule - zaprojektuj i wykonaj.
Możliwe jest w przypadku znacznego wzrostu kosztów materiałów wykonanie "krótszego" niż 600 m utwardzenia, przy założeniu, że początek będzie zawsze w tym samym punkcie, tj. od połączenia z istniejącymi płytami betonowymi i jak najdalej w kierunku ulicy Magnolii.
Projekt nie będzie generował dodatkowych kosztów utrzymania, lecz spowoduje ich zmniejszenie, nie trzeba będzie reperować nawierzchni jak do tej pory, tj. dwa razy w roku.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach