projekt nr 3

3. ZIELONE BOISKO - WSPÓLNY DOM


Lokalizacja projektu

Działka 299/73 Obręb 0019

Skrócony opis

Projekt obejmuje stworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla aktywnych mieszkańców osiedla „ Wspólny dom”z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną i koszykówkę.

Opis projektu

Zakres projektu obejmuje stworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla aktywnych mieszkańców osiedla osób amatorsko uprawiających sporty: piłkę nożną i koszykówkę. Miejsce to swoim wyglądem i formą doskonale wkomponuje się w estetykę otoczenia .
Zakres zadania obejmie zagospodarowanie i ogrodzenie terenu
W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace:
1. budowa płyty boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach min. 14m/30m z wymalowanymi liniami boiska piłki nożnej
2. montaż urządzeń (kosz do koszykówki, bramki do piłki nożnej/ręcznej - 2 szt.

Planowana budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią polegać będzie na:
- mechanicznym zdjęciu warstwy ziemi wraz z darniną pod nowo-projektowaną podbudowę boiska
- wykonaniu odwodnienia boiska w postaci drenażu
- wykonaniu warstw podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie pod nawierzchnię ze sztucznej trawy
- wykonaniu nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, malowaniu linii wraz z montażem wyposażenia sportowego – bramek, tablica do koszykówki, ułożeniu obrzeży betonowych okalających
  nawierzchnie boiska
- wykonaniu ogrodzenia płyty boiska z siatki - piłkochwytów , mocowaną na słupach stalowych Wysokość ogrodzenia 4m,

Projekt obejmuje zatem odtworzenie boiska sportowego w okolicach ul. Piłsudskiego, Matejki, Waryńskiego.
W ramach zadania konieczne jest wykonanie projektu obiektu a następnie wybór wykonawców i realizacja inwestycji. Istotne jest by obiekt zawierał sprzęt sportowy odporny na potencjalną dewastację – atesty.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach