projekt nr 10

10. Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!


Lokalizacja projektu

ul. Sybiraków

Skrócony opis

Wodna Dolina jest obecnie obiektem często eksploatowanym przez aktywnych mieszkańców Koszalina oraz turystów i osoby odwiedzające Miasto. Projekt Zakochaj się w Wodnej Dolinie… na nowo! zakłada kompleksową modernizację wszystkich ciągów komunikacyjnych parku oraz instalację elementów infrastruktury, które w znaczny sposób wpłyną na nowoczesne, bezpieczne i i efektywne wykorzystanie obiektu.

Opis projektu

Wodna Dolina to park rekreacyjno-sportowy, który jest obecnie obiektem najczęściej eksploatowanym przez aktywnych mieszkańców Koszalina oraz turystów i osoby odwiedzające miasto. Projekt Zakochaj się w Wodnej Dolinie… na nowo! zakłada kompleksową modernizację wszystkich ciągów komunikacyjnych parku oraz instalację elementów infrastruktury, które w znaczny sposób wpłyną na nowoczesne, bezpieczne i efektywne wykorzystanie obiektu w celach rekreacyjnych i sportowych.
W ramach projektu zakładamy wymianę całej nawierzchni ścieżek otaczających zbiornik retencyjny Dzierżęcinki. Obecne kamienisto-szutrowe ścieżki są powodem sporego niezadowolenia osób spacerujących, biegających, jeżdżących rowerami oraz marszerów nordic walking. Ponadto obecna nawierzchnia w wielu miejscach zatrzymuje wodę opadową co w znaczny sposób utrudnia poruszanie się po obiekcie. W związku z tym niezbędna w pierwszej kolejności wydaje się wymiana nawierzchni na  nową naturalną nawierzchnię HanseGrand Robust oraz naprawę poboczy w celu odwodnienia ścieżek.

Kolejną częścią całego projektu jest wykonanie podbudowy z kostki brukowej w okolicach Zielonej Kładki oraz zakup i montaż dwóch wiat solarnych z ławkami. Ta część zadania jest wynikiem coraz większych potrzeb rekreacyjno-sportowych na terenie Wodnej Doliny. Obecnie w wyżej wskazanym miejscu organizowane są między innymi cykliczne, co sobotnie spotkania parkrun Koszalin, zajęcia nordic walking w ramach ogólnopolskiej akcji Chodzę Bo Lubię oraz comiesięczne cykliczne biegi Wodna Dolina Nocą. Dlatego też w ramach szeroko pojętej rekreacji zachodzi potrzeba doposażenia obiektu w wiaty solarne. Warto zaznaczyć, że zakupione ławki solarne będą miały wbudowane panele fotowoltaiczne, przez co uzyskujemy przyjazny środowisku dostęp do energii. Ławka wyposażona będzie w 4 gniazda USB umożliwiające darmowe ładowanie urządzeń mobilnych. Ławka posiadać będzie gniazdo 12V oraz możliwość ładowania indukcyjnego.
Dodatkowym elementem poprawiającym funkcjonalność obiektu jest zakup i montaż kontenera magazynowo-socjalnego. Kontener będzie spełniał funkcje magazynową w celu przechowywania sprzętu do organizacji treningu i zawodów sportowych: biegowych, nordic walking, siatkarskich, minigolfa. Druga część kontenera – socjalna – to miejsce do organizacji biura zawodów, mini przebieralni, organizacji wypożyczalni kijów golfowych.

W ramach dopieszczenia projektu zakładamy zakup i montaż 5 uchwytów rowerowych w okolicy Zielonej Kładki. Stojaki mają zmobilizować uczestników wyżej wymienionych aktywności oraz rowerzystów do aktywnego i ekologicznego poruszania się po całym obiekcie.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1PIelęgnacja nawierzchni10 000 zł
2Prace konserwacyjno-remontowe1 000 zł
3Prąd200 zł
Łącznie: 11 200 zł