projekt nr 2

2. budowa drogi z płyt jomb na ul. Rumianków


Lokalizacja projektu

ul. Rumianków, działka nr 137, obręb ewidencyjny 0052

Skrócony opis

budowa około 150 m drogi z płyt jomb ułożonych pasowo, inwestycja ma na celu ucywilizowanie życia obecnych i przyszłych mieszkańców

Opis projektu

droga z płyt drogowych jomb ułozonych pasowo, dwa rzędy płyt drogowych z podbudową i poboczmi, dodatkowe płyty ułożone na wysokości pięciu zjazdów do przyległych nieruchomości, co zapobiegnie przesuwaniu się płyt w newralgicznych miejscach,

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach