projekt nr 3

3. Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym


Lokalizacja projektu

Obręb 0017, działka 64.

Skrócony opis

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw mieszącego się przy ulicy Grochowskiego.

Opis projektu

Projekt zakłada m.in. doposażenie placu zabaw dla dzieci, wymianę zużytych urządzeń oraz wymianę piasku.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach