projekt nr 2

2. Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Jana Pawła II 27.


Lokalizacja projektu

Działki nr 18/1 i 18/4 Obręb 16 Koszalin ul. Jana Pawła II 27

Skrócony opis

Wykonanie  miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Jana Pawła II 27 oraz w przypadku oszczędności w budżecie projektu - przebudowa chodnika wzdłuż miejsc postojowych

Opis projektu

Celem zadania jest wykonanie miejsc postojowych wyłącznie dla samochodów osobowych na dz. nr 18/1 i 18/4 obręb nr 16 Koszalin wzdłuż chodnika i trawnika. W celu wykonania zadania niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni, wykonanie miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc dla niepełnosprawnych, oznakowanie pionowe D-18 z tabliczką T-30a określająca sposób parkowania z informacją "dotyczy samochodów wyłącznie osobowych".

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach