projekt nr 17

17. Park Europejski - zielone serce północy Koszalina.


Lokalizacja projektu

Osiedle Unii Europejskiej, teren od ulicy Holenderskiej wzdłuż boiska ORLIK do ul. Włoskiej i dalej przez ul.Portugalską do ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Władysława IV.
Działki 9/233 , 9/232, 9/34, 9/17

Skrócony opis

Projekt zakłada zagospodarowanie terenów zielonych Parku Europejskiego na osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie. Prace polegać maja na uporządkowaniu i niwelacji i terenu parku, nawiezieniu humusu, zasianiu traw oraz utworzeniu łąk kwietnych, uporządkowaniu zieleni, nasadzeniu drzew i krzewów oraz zakupie ławek parkowych oraz koszy na śmieci.

Opis projektu

Nasz projekt wpisuje się w dotychczasowe działania Rady Osiedla UE oraz Miasta Koszalina w zakresie utworzenia parku osiedlowego. Stanowić on będzie kolejny etap realizacji tego parku po wybudowaniu w tym roku centralnie biegnącego ciągu pieszo-rowerowego od ul. Holenderskiej po ul.Władysława IV oraz kilku chodników do ul. Włoskiej oraz Francuskiej.  Chcemy zagospodarować tereny zielone parku w postaci uporządkowania i niwelacji terenu pod kątem zasiania na nich połaci traw oraz utworzenia łąk kwietnych. Pragniemy przeprowadzić pielęgnację oraz  uporządkowanie istniejących zadrzewień i roślinności a także uzupełnić całość o nowe nasadzenia drzew i krzewów. Obecnie budowany ciąg pieszo-rowerowy wyposażony jest w lampy oświetleniowe ich uzupełnieniem będzie wg naszego projektu zamontowanie wzdłuż alejek chodnikowych ławek parkowych oraz koszy na śmieci (w tym wyposażonych pod kątem sprzątania po psach). Realizacja tego projektu pozwoli na uruchomienie na terenie osiedla UE pełnowymiarowego parku o walorach wypoczynkowo-rekreacyjnych. Teren parku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym wpisuje się doskonale w sieć ścieżek rowerowych miasta Koszalina łącząc szlaki rowerowe do Jamna. Park będzie doskonałym miejscem odpoczynku i regeneracji dla mieszkańców całego miasta jadących szlakiem wzdłuż rzeki Dzierżęcinki oraz szlakiem wzdłuż ul. Władysława IV. Park ten przyczyni się też do szerszego wykorzystania obecnego wyposażenie terenu - boiska Orlik (oblegane przez mieszkańców CAŁEGO Koszalina) placu zabaw dla dzieci oraz terenu rekreacyjnego z górką saneczkową, siłownia zewnętrzną, miejscem na ognisko i piknik a także sceną estradową. Nazwa parku oraz osiedla powoduje że będzie to idealne miejsce do propagowania idei wspólnej Europy przez co w przyszłości można będzie rozszerzyć funkcje parku o aspekt edukacyjny (instalacja tablic informacyjnych dotyczących państw UE).

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszenie trawy5 000 zł