projekt nr 18

18. Usprawnienie komunikacji w okolicach Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Przedszkola Nr 20 przy ulicy Piaskowej


Lokalizacja projektu

Teren zielony nieuporządkowany, znajdujący się pomiędzy ulicą Piaskową a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 7.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność gminy miasto Koszalin Nr dz. 125 i 124 obręb ewidencyjny Nr 27.

Skrócony opis

Projekt zakłada podniesienie bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowanie
komunikacji pieszej i samochodowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego oraz
Piaskowej, poprzez budowę bezpiecznego chodnika od ul. Piaskowej,
prowadzącego na teren Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z ulicą oraz 17 nowych miejsc parkingowych.

Opis projektu

Zakładana inwestycja ma być zrealizowana na nieruchomości należącej do
Gminy Miasto Koszalin, na terenie zielonym, nieurządzonym przy ul.
Piaskowej. Głównym zamiarem jest zbudowanie na terenie o długości 100 m i
szerokości 13 m, chodnika o szerokości 2 m prowadzącego na teren Szkoły
Podstawowej nr 7, zlokalizowanego przy ogrodzeniu Przedszkola nr 20, a w
końcowym odcinku przechodzącego przez teren przedszkola, wraz z
przebudową ogrodzenia. Wzdłuż chodnika zostanie zbudowana jezdnia dla
pojazdów osobowych o szerokości 5 m oraz parking dla 17 samochodów,
rozdzielający w części chodnik z jezdnią (zał nr 2 do projektu). Całość inwestycji
została starannie zaplanowana i przeliczona (zał nr 1) i stanowi
odpowiedź na oczekiwania rodziców dzieci z Szkoły Podstawowej nr 7 i
Przedszkola nr 20, w ramach poprawy bezpieczeństwa komunikacji przy
miejskich jednostkach oświatowych w rejonie ulic Wojska Polskiego i
Piaskowej.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1sprzątanie, odsnieżanie3 000 zł