projekt nr 14

14. Zakup teleskopu i spektrografu do Koszalińskiego Centrum Obserwacji Słońca przy Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie


Lokalizacja projektu

obręb działki Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie

Skrócony opis

Zakup kopuły oraz teleskopu wraz z kamerą i komputerem – pozwolą obserwować Słońce (zjawiska związane z aktywnością Słońca - wyrzuty koronalne materii, plamy słoneczne, inne), transmitować obserwację online oraz wykonywać wysokiej jakości zdjęcia do badań. Zakup spektrografu umożliwi obserwację widma słonecznego, wzbogaci zajęcia dydaktyczne prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie.

Opis projektu

Postawienie obok budynku (w obrębie działki Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie) kopuły astronomicznej o średnicy 3 metrów na fundamencie, w której znajdzie się teleskop słoneczny Lunt Solar System, komputer wraz z kamerą Astro ZWO ASI 1600MM mono – pozwalające na bezpieczną obserwację Słońca, wykonywanie filmów, zdjęć oraz transmisji online z obserwacji. Do teleskopu dokupiony będzie montaż EQ8, który sprawi, że teleskop będzie podążał za przesuwającym się Słońcem (konieczne do precyzyjnych obserwacji). Dodatkowo w ramach projektu przewidujemy zakup spektrografu, który umożliwi obserwację widma słonecznego (ze względu na nieprzewidywalną sytuację, co może rzutować na ceny produktów w przyszłości (cena dolara) - gdyby miało zabraknąć środków w przewidzianej puli - będzie można zrezygnować ze spektrografu).

W kosztorysie nie zostały ujęte pozycje dotyczące projektowania, ponieważ zostało to uwzględnione przy zakupie kopuły z jej instalacją i wykorzystaniem gotowych, i dostępnych projektów (do wykorzystania na przykładzie firmy ScopeDome). Przewiduje się realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach