projekt nr 3

3. Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy.


Lokalizacja projektu

Działka jest własnościa Gminy Miasto Koszalin, w zarządz. ZBM.
Lokalizacja: obrę 21, działka nr. 389/2

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego terenu do zabawy i rekreacji poprzez aktywność ruchową, w skład którego wejdą miniboisko do piłki nożnej oraz  zewnętrzny zestaw sprawnościowy (gimnastyczny), uzupełnione o ławki  i  stanowisko plenerowe do gry w szachy.   Miejsjsce to będzie pełniło funkcję edukacyjno-rekreacyjną dla mieszkańców osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano zakup: 2 bramek kratowych (możliwa opcja z koszem do grania w piłkę koszykową), 2 ławek młodzieżowych, 1 ławki parkowej, stolika betonowego z 4 siedziskami z blatem do gry w szachy,plenerowego zestawu sprawnościowego  (gimnastycznego).
Aby zrealizować powyższą inwestycję konieczne będzie utwardzenie terenu oraz wyłożenie odpowiednią, bezpieczną nawierzchnią. Nalezy też opracować projekt budowlany, oraz ogrodzic teren.
inwestycja będzie zrealizowana na terenie zielonym, za blokami przy ul. Szerokiej od nr. 2 do nr. 16.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach