projekt nr 8

8. Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej


Lokalizacja projektu

Ul. Widokowa na odcinku 150 metrów od ul. Jamneńskiej

Skrócony opis

Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej

Opis projektu

Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej. Montaż 5 lamp ulicznych z infrastrukturą.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach