projekt nr 2

2. Wykonanie utwardzenia podwórza wraz z odwodnieniem oraz pasa zieleni


Lokalizacja projektu

Koszalin Wojska Polskiego 19-21 od strony podwórza

Skrócony opis

Wykonanie utwardzenia podwórza wraz z odwodnieniem oraz pasa zieleni

Opis projektu

Wykonanie utwardzenia podwórza z płyt betonowych ażurowych oraz pasa zieleni i wjazd dla samochodów pgk do śmietnika

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach