projekt nr 2

2. Rewitalizacja podwórka-ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8, 10 i Młyńska 17 - dokończenie projektu z 2019r.


Lokalizacja projektu

Podwórko przy ul. Zawiszy Czarnego 6, 8, 10 w Koszalinie oraz Młyńska 17 i Marii Ludwiki.
Działka Nr 243/7, obręb 0020 (w załączeniu kosztorys inwestorski) pismo ZBM.

Skrócony opis

Dokończenie prac w części - odwodnienie terenu. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów. Wyrównanie terenu zniszczonego przy budowie budynku mieszkalnego (ul. Marii Ludwiki).

Opis projektu

Miejsca parkingowe z płyt ażurowych wg projektowanej inwestycji. Wyrównanie terenu z utwardzeniem. Zał. pismo ZBM - E.421.01.01.2019.JM z dn. 21.08.2019r.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach