projekt nr 2

2. Remont chodnika miedzy ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie


Lokalizacja projektu

ul. Kolejowa 15-23/ ul. Kolejowa 25-33 (osiedle Lechitów Koszalin) (najprawdopodobniej numer geodezyjny działki 35/25 obręb 0022 M. Koszalin)
ul. Kolejowa 25-33/ Kolejowa 35-(osiedle Lechitów Koszalin) (najprawdopodobniej numer geodezyjny działki 35/27 obręb 0022 M. Koszalin)

Skrócony opis

Remont chodnika pomiędzy blokami ulicy Kolejowej 15-23, 25-33, 35-43. Projekt zakłada rozebranie dwóch istniejących chodników, krawężnika, obrzeży oraz uzupełnienie terenu o brakujący chodnik. W miejsce starego chodnika ułożona zostanie kostka brukowa (szara i czerwona), krawężniki i obrzeża.

Opis projektu

Projekt obejmuje położenie dwóch chodników, które ułatwią mieszkańcom poruszanie się w kierunku parkingu, sklepu, apteki i itp. Chodnik pierwszy ma szerokość 1,5 m i długość 25 m. Drugi chodnik ma szerokość 1,5m i długość 35m. Oba chodniki nie są w całości pokryte płytkami chodnikowymi. Mieszkańcy w części korzystają z chodnika. Dalsze poruszanie odbywa się po trawie, czarnej ziemi.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach