projekt nr 4

4. Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie


Lokalizacja projektu

ul. Poprzeczna 6F-6G (osiedle Lechitów w Koszalinie) (najprawdopodobniej numer geodezyjny działki 177/11 obręb 0022 M. Koszalin)

Skrócony opis

Remont chodnika wzdłuż ul. Poprzecznej 6F-6G. Projekt zakłada rozebranie istniejącego chodnika, krawężników i obrzeża. Ułożona zostanie kostka brukowa (szara i czerwona), krawężniki i obrzeża. Nawierzchnia chodnika będzie odpowiednio utwardzona.

Opis projektu

Projekt obejmuje remont chodnika, który nie był remontowany od wielu lat. Chodnik ma szerokość 2,5 m i długość 80 m wzdłuż bloku. Obecna nawierzchnia chodnika z płytek chodnikowych jest w większości w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do remontu. Powierzchnia chodnika jest nierówna co stwarza zagrożenia dla poruszających się po tym chodniku pieszych.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach